En alltid blid, humørfyldt og positiv korleder er vi så heldige å ha i koret vårt!

Hei alle kormedlemmer!

 

 Årsmøte i Sangkoret Freidig 05. februar 2018 kl. 19.00

 

 Saker:

 

1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Velge 2 til å underskrive protokollen sammen med leder
3. Behandle korets årsmelding og eventuelle andre meldinger
4. Behandle revidert regnskap
5. Bestemme kontingent for neste år
6. Behandle innkomne saker
7. Velge:
- Leder for ett år
- Sekretær for to år (partall)
- Kasserer for to år (oddetall)
- 2 styremedlemmer for to år – overlapping.  
- Revisor for to år
- Materialforvalter for 2 år
- Dugnadskomite – 2 medlemmer – overlapping
- Fest- og turkomite – 4 medlemmer – overlapping

 

Velkommen til årsmøtet!

 

Tusen takk for et innholdsrikt 2017!

Nå har vi akkurat hatt et årsmøte og jeg vil nok en gang takke for tilliten dere har til meg som korleder! Med så mange positive medlemmer går det veldig greit å drifte dette koret.

Samtidig vil jeg takke dirigenten vår som stemmemessig greier å ta ut det beste i oss og styret som alle gjør en god jobb!

Hilsen Pia!