Festinvitasjon

TUR OG FEST KOMITEEN  2022 BESTÅR AV

Monica 🙂 Bjørn 🙂 Marit 🙂 

Vi jobber med et par alternative reiser som legges til helgen Fredag 28.04.23 - Mandag 01.05.2023. Vi avventer svar fra reiseselskapene og håper vi kan få en avklaring på pris og program før jul.

Kommer du?

Svar på e-post: bjoe-r-j@online.no