Festinvitasjon

TUR OG FEST KOMITEEN  2021 BESTÅR AV

Monica 🙂 Bjørn 🙂 Mette Ø. 🙂 MAI  

 Tur og Festkomiteen informerer om at de i samarbeid med styret kanskje kan få til en sammenkomst ( sosialt ) på Bygdetunet mandag 7 juni kl. 18.00 Dagen er "booket". Så får vi håpe at "Coronnaepedemien" har sluppet og at vi begynner å gå inn i normalen igjen.

Hilsen Tur & Festkommiteen 2021

..................................................................................

ORIENTERING!

Til en opplysning har vi i komiteen i dag onsdag 5.mai fått i oppdrag av styret å sette i gang med å se på mulighetene, å få til noe på Bygdetunet 7. juni. Slik som smittevernreglene er nå blir det store hensyn å ta, men vi skal ha et møte i komiteen 25. mai og mulighetene er da kanskje blitt noe forandret, slik at restriksjonene blir noe lempet på? Nå blir jo dette et utearrangement, noe som tilsier mindre smittefare og at vi i tillegg er avhenging av at været er med oss. Mere info kommer senere og at dere vil få en mail med påmelding, slik at vi vet hvem som kommer, samt at vi får registrert navnene pga. Covidinformasjonen om noe skulle skje i ettertid.

Hilsen Tur & Festkommiteen 2021🙂

Kommer du?

Svar på e-post: bjoe-r-j@online.no