ÅRSPLAN HØSTEN 2021

Hei og nå håper vi på en oppstart i koret og at så mange som mulig og helst alle stiller opp og Høsten så langt blir da;

23. aug oppstart

27. - 28. aug seminar i gymsalen v/Byggeklossen bhg

11. sept "Korslepp" i Fredrikstad

12. des Adventskonsert Rakkestad kirke

Kaffeliste Høsten 2021

Kaffelista og noe mer info vil komme opp når koret kommer ordentlig i gang etter Koronnapausa!