ÅRSPLAN HØSTEN 2021

Hei og nå håper vi på en oppstart i koret og at så mange som mulig og helst alle stiller opp og Høsten så langt blir da;

23. aug oppstart

27. - 28. aug seminar i gymsalen v/Byggeklossen bhg

18. oktober. Gratiskonsert i Rakkestad kirke.

??   Konsert i Byekroa?

12. des Adventskonsert Rakkestad kirke

Kaffeliste høst halvåret 2021.


Ta med en kanne hver.

Uke 37:
Liv Karin, Håvard og Inger
Uke 38:
Mette G. Laila og Trine.
Uke 39:
Hilde, Liv og Eivind
Uke 40:
Solveig, Lilly og Bjørn
Uke 41:
Runa, Marit M. og Anne Kristin
Uke 42:
Olai, Gro og Mai
Uke 43:
Marit Ø. Mette Ø. Og Monica
Uke 44:
Anne Sofie, Kjell og Jan-Aage

Jan-Aage